Wie zijn wij?


BIB

Wanneer je zelf niet meer in staat bent om je financiën, zorg en/of persoonlijk welzijn te regelen kan bureau inkomens beheer helpen.

Wij bieden verschillende uitvoeringen van beschermende maatregelen en hebben meerdere medewerkers die landelijk mogen optreden als curator, bewindvoerder en/of mentor.

In samenwerking met hulpverlende instanties werken wij toe naar een betere situatie die aansluit op de wensen en behoeften van onze clienten.Het Bureau Inkomens Beheer is lid van de Branchevereniging PBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)

BIB

Laatste nieuws


Hemelvaart 5/18/2020

Geachte klant / hulpverleners,

 

ons kantoor is op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020, gesloten.

De leefgelden voor deze dagen, alsmede voor maandag 25 mei 2020, worden op de normale manier, overgemaakt.

 

Hoogachtend,

 

de Directie.